Bình cứu hỏa

Bình bột chữa cháy MFZ1 BC

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: China Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình chữa cháy MFZL4

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: China Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình chữa cháy MFZL3

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: China Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình chữa cháy MFZ1 BC 1KG

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: China Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình chữa cháy ABC 6kg Yamato YA-6V

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: Japan Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình bột chữa cháy BC MFZ2 2kg

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: China Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình chữa cháy Pingan MT5

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: China Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): –

Bình bột ABC Eversafe EED-6

Loại bình: Bình xách tay Chất chữa cháy: Bột ABC Khối lượng(Kg): 6

Bình bột xách tay ABC 4kg Sri

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: Malaysia Chất chữa cháy: Bột ABC Khối lượng(Kg): 4

Bình chữa cháy bột BC – MFZ2

Loại bình: Bình xách tay Xuất xứ: Trung Quốc Chất chữa cháy: CO2 Khối lượng(Kg): 0